www.steenuil.nl Website van STONE, Steenuilenoverleg Nederland
www.vogelbescherming.nl Website van vogelbescherming Nederland
www.birdlife.org Website van Birdlife International
www.katoelenkiekers.nl Website van Katoelenkiekers, Uilenwerkgroep Wierden en omgeving
www.tvwg.nl Website van the Twentsche Vogelwerkgroep
http://vogelkijkhut.nl Website van alle vogelobservatiehutten in Nederland
http://www.foto-nots.nl/ Website van "captive birds of prey, not on this site"

All rights reserved © Rick Tibbe