Scholekster
scholekster MG 1360 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 1367 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 1368 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 5654 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 5972 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 5599 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 5650 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 6058 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 0878 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 3586 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 3603 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 5638 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 3592 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 0819 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 8364 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 8294 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster MG 9361-2 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Lauwersoog, the Netherlands
scholekster  MG 0122 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster  MG 0155 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Wierden, the Netherlands
scholekster DSC 0087-01 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Lauwersoog, the Netherlands
scholekster DSC 0097-01 kopie
Scholekster, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus


Location: Lauwersoog, the Netherlands