Grote Bonte Specht
grote bonte specht D2 7312 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Haaksbergen, the Netherlands
grote bonte specht D2 9209 kopie 2
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Haaksbergen, the Netherlands
Grote Bonte Specht MG 8435 1 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Lemelerveld, the Netherlands
Grote Bonte Specht MG 8435 1 vierkant kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Lemelerveld, the Netherlands
grote bonte specht MG 9230 kopie 2
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Lemelerveld, the Netherlands
grote bonte specht MG 9259 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Lemelerveld, the Netherlands
Grote bonte specht MG 1349 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
grote bonte specht MG 5266 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
Grote Bonte Specht MG 7719 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
Grote bonte specht MG 1361 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
Grote Bonte Specht MG 1547 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
Grote Bonte Specht MG 2455 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
Grote Bonte Specht MG 3732 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
Grote Bonte Specht MG 3695 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
Grote Bonte Specht MG 4134 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
Grote Bonte Specht MG 3854 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
Grote Bonte Specht MG 3919 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
Grote Bonte Specht MG 3981 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Kalvtrask, Sweden
Grote Bonte Specht MG 9878 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Kalvtrask, Sweden
Grote Bonte Specht MG 4070 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Kalvtrask, Sweden
Grote Bonte Specht MG 4091 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Kalvtrask, Sweden
Grote Bonte Specht MG 4138 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Kalvtrask, Sweden
Grote Bont Specht MG 3667 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Kalvtrask, Sweden
Grote Bont Specht MG 3903 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Kalvtrask, Sweden
grote bonte specht MG 8795 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Denekamp, the Netherlands
grote bonte specht MG 7921 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
grote bonte specht MG 5896-2 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
grote bonte specht MG 2578 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
grote bonte specht MG 2598 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
grote bonte specht MG 2592 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Hof van Twente, The Netherlands
grote bonte specht  MG 0865 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Gran Canaria, Spain
grote bonte specht MG 0807 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Gran Canaria, Spain
grote bonte specht  MG 7458 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Wierden, The Netherlands
grote bonte specht  MG 7496 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Wierden, The
grote bonte specht  MG 7880 kopie
Grote Bonte Specht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major


Location: Wierden, The